Optimizovaćemo Vaš sajt za Google i ostale pretraživače, potencijalni kupci ili korisnici Vaših usluga će Vas lakše pronaći i samim tim imaćete veći broj poseta i prodaja


SEO optimizacija je proces uređivanja postavki na Vašem sajtu sa ciljem što boljeg pozicioniranja Vašeg sajta u rezultatima pretrage na Google-u i ostalim pretraživačima.
Ova usluga obuhvata optimizaciju sajta za ključne reči koje opisuju Vaš sajt i preko kojih posetioci i potencijalni kupci mogu doći do Vas. U to spadaju on-page optimizacija, off-page optimizacija i kvalitetni povratni linkovi.Dobra optimizacija počinje analizom Vašeg sajta, analizom konkurencije i istraživanjem ključnih reči koje bi potencijalno mogle da Vas rankiraju na vrhu pretrage.
Analiza obuhvata pregled tehničkog dela sajta, kvaliteta koda, brzine i performansi. Pored toga analiziraćemo i Vašu direktnu konkurenciju u smislu ključnih reči i pozicija kako bismo ih pretekli u pretrazi.
Nakon toga ćemo pronaći ključne reči koje su vezane za Vašu branšu i ponudu na Vašem sajtu.

ON-PAGE OPTIMIZACIJA

On-page optimizacija je skup usluga koje obuhvataju izmene na samom sajtu kako bi isti bio što bolje optimizovan za rezultate u pretrazi. Tokom rada na sajtu ispravićemo sve greške koje utiču na rezultate pretrage kao što su naslovi stranica, tagovi, nazivi URL adresa, validacija koda, ponavljanje ključnih reči u tekstu, alt tagovi za slike, schema kod za stranice itd.

 

OFF-PAGE OPTIMIZACIJA

Ovo je naredni korak i on obuhvata optimizaciju sajta u smislu linkova ka Vašoj stranici sa drugih sajtova. Uređivanje profila i linkova na društvenim mrežama budući da je to danas jedan od bitnih faktora u rankiranju sajtova u pretrazi.

KLJUČNE REČI

Nakon što implementiramo i optimizujemo sadržaje na Vašem sajtu za ključne reči, sledi proces istraživanje pozicija na unete termine.

 

ANALIZA I PRAĆENJE REZULTATA

Ovaj proces dolazi nakon implementacije svih navedenih pravila i obično traje nekoliko meseci. Ovo obuhvata praćenje promena u pozicijama na definisane ključne reči, praćenje sajta na Google search konzoli i otklanjanje eventualnih problema sa ciljem očuvanja pozicija i unapređenja istih.